Preventivní údržba

Jakkoliv se může preventivní údržba domácnosti jevit jako poněkud přehnaná obava o funkčnost domácnosti, skutečnost je naprosto opačná. Vždy je mnoho míst, která při nedostatečné údržbě, alespoň ve smyslu čištění, či ověřování funkčnosti, mohou člověka najednou nepříjemně překvapit. Drobnosti mohou obtěžovat – například kapající vodovodní kohoutky, protékající splachovací zařízení splachovacího záchodu, nebo špatně se domačkávající spínače elektřiny. Jsou ale i jiné problémy, které mohou při zanedbané prevenci způsobit dosti vážné potíže celé domácnosti, ne-li ji úplně ohrozit.

Co kanalizace?

Ta bývá docela opomíjeným bodem. Už její užívání často zadělává na budoucí problémy. Nesmíme do ní splachovat nic, co tem nepatří. Nerozpustné látky, předměty mohou zacpat potrubí stejně jako předměty, které vodou nabobtnávají. Pak nezbývá, než povolat odborníky, kteří se čištěním odpadů zabývají profesionálně.

Preventivní údržba
3 (60%)1
Vesel
</div>

<div class=